sawirka madaxa: jannada tag 3 iskutallaab Baybalka Yooxanaa 3:16

Ma ku Fiican tahay Jannada?

Lasoco Mr. Nice Guy oo ogow.
Ilaahay wuu ku jecel yahay oo ku abuuray inaad si shakhsi ah u ogaato.
"Waayo, Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu leeyahay Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."

- Yooxanaa 3:16

Waxaan Ilaah kaga soocay Dembigu.
Ilaah baa kaamil ah. Ilaah waa halbeegga wax kasta oo kale lagu qiyaasi doono.

"Ilaaha jidkiisu waa qumman yahay, Rabbiga eraygiisuna waa run, Isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isaga isku halleeya oo dhan." -- Sabuurradii 18:30

Waxaan ka fikirnaa dembigeenna wax yar laakiin Ilaaha Quduuska ah waa wax aad u halis ah.
"Waayo, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah." -- Rooma 3:23

"Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimasho , laakiin hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix." -- Rooma 6:23


Ciise waa buundada soo celisa


Dhimashada Ciise Masiix ee Meesheenna waa waxa keliya ee Ilaah u bixiyo dembiga Aadanaha.
"Isaga (Ciise Masiix) waxaa loo gacangeliyey dhimasho dembiyadeenna aawadood, waxaana loo sara kiciyey inay xaq inaga noqoto." -- Rooma 4:25


Waa in aan shakhsi ahaan u helnaa Ciise Masiix sidii Badbaadiye iyo Rabbi.
"Laakiin in alla intii isaga aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan xataa kuwa magiciisa rumaystay." -- Yooxanaa 1:12

"Waayo, waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka, mana aha xagga naftiinna, laakiin waa hadiyadda Ilaah, mana aha shuqullo inaan ninna ku faanin." -- Efesos 2:8-9

iskutallaabta


Baybalku wuxuu leeyahay waa inaan toobadkeenno...yacni, dembigeena ka soo noqda..
(Towbad keen macneheedu waa dembigeena ka soo noqo, dembigeena u murugoon, oo ka xishoon oo ka shallayn dembigayada).
"Butros ayaa ku yidhi, Toobad keena, oo midkiin kasta ha lagu baabtiiso magaca Ciise Masiix dembidhaafkiinna aawadiis, oo waxaad heli doontaan hadiyadda Ruuxa Quduuska ah." --- Falimaha Rasuullada 2:38

"Haddaba toobad keena oo soo noqda in dembiyadiinna laga tirtiro, in wakhtiyo qabowjiitaan laga helo Rabbiga hortiisa." --- Falimaha Rasuullada 3:19

Oo rumaysta Rabbi Ciise Masiix
"Kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, ku alla kii aan Wiilka rumaysanse, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga."
-- Yooxanaa 3:36

"Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Waayo, Ilaah wiilkiisa uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiinse wuxuu u soo diray inay dunidu timaado. Ku alla kii isaga rumaystaa ma xukumi doono, laakiin ku alla kii aan isaga rumaysan, hore baa loo xukumay, waayo, wuxuusan rumaysan magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo magiciisa ah."
-- Yooxanaa 3:16-18

Muuqaaladan gaagaaban ayaa sharaxaya:

Waa maxay injiilka Ciise: sharaxaad laba daqiiqo ah Alisa Childers
Xuquuqda daabacaada: alisachilders.com


Muxuu Ilaaha jecel dadka ugu diri naarta? Mark Spence
Xuquuqda daabacaada: livingwaters.com


Warka wanaagsan 60 ilbiriqsi gudahood: Ray Comfort
Xuquuqda daabacaada: livingwaters.com


Ka toobad keena dembiyadaada oo
Ku kalsoonow Ciise!


Maxaa dhacay markuu Ciise iskutallaabta dusheeda ku dhintay:
Tobanka amar waxa lagu magacaabaa sharciga anshaxa.
Sharcigii waanu jebinnay, Ciisena wuu bixiyey ganaaxii, isaga oo u sahlay Ilaahay inuu si sharci ah inooga xoreeyo dembiga iyo dhimashada.

Haddaba kuwa Ciise Masiix ku dhex jiraa, imminka xukun ma laha.
Waayo, sharciga Ruuxa nolosha ayaa Ciise Masiix idinka xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada.
Waayo, Ilaah waa sameeyey wixii sharcigu jidhku itaal dareeyey oo aanu samayn karin. Markuu Wiilkiisa u soo diray jidh dembi leh iyo dembi aawadiis, ayuu dembigu jidhka ku xukumay, in qaynuunka sharcigu innaga ku dhammaado kuweenna aan sida jidhka u socon, laakiinse u socda sida Ruuxa.
--- Rooma 8:1-4Waa kuma Ciise?
Martiqaadka la kulanka Ciise
5 daqiiqo dulmar:

Filim ku saabsan nolosha Ciise Masiix.
Filimkan waxa loo turjumay in ka badan 1000 luqadood laga soo bilaabo 1979. Wali waa filimka tooska ah ee loo turjumay taariikhda.

Ka daawo filimka oo dhan bilaash:
Filimka Ciise
(filim 2 saac ah - wifi ayaa loo baahan yahay)
Laakiin kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah. Laakiin ku alla kii caasiya, Wiilka ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga. [Ilaah cadhadiisu isagay ku hadhaysaa; Had iyo goorba cadhadiisu isagay saarnayd.
--- Yooxanaa 3:36


Maxaa dhacaya marka Ilaah ina badbaadsho oo aynu mar kale dhalanno?

Ilaah waa qumman yahay; ma nihin.
Laakiin marka uu ina badbaadiyo oo aynu “dib u dhalanay”, Ruuxa Quduuska ahi wuu soo guuraa oo bilaabayaa inuu beddelo khaladaadkeenna. Ciise wuu ina beddelaa gudaha ka soo baxa.
Badbaadadayadu waa mucjisadayada shakhsi ahaaneed.

Dhiiggiisii ​​iskutallaabta lagu dul daadiyey ayaa dembiyadeenna daboolaya.
Waayo, Ilaah wuxuu ka dhigay Masiixa aan waligiis dembaabin inuu u noqdo qurbaan dembigayada, si aynu Ilaah ugu xaq yeelno Masiixa.
--- 2 Korintos 5:21

Sidaa darteed, haddii qof Masiix ku jiro, waa abuur cusub. Tii hore waa ay dhaaftay; Bal eega, wax cusub baa yimid.
--- 2 Korintos 5:17

Ciise wuxuu noloshiisu ku nool yahay innaga, markaa ujeedadayada ugu weyn ee noloshan waa inaan isaga oo kale noqonno. Socodkeena maalinlaha ah ee aan la socono Ciise waxaynu ku baranaynaa isaga, ruuxiisuna waxa uu ina caawinayaa in aanu doonistiisa samayno doonisteena. Markaa waxaan noqonaynaa sida Ciise oo kale. Tani waa waxa ay ka dhigan tahay in la waafajiyo muuqaalkiisa. Waxaynu noqonaynaa "u ekaysin sawirka Wiilkiisa"
(Rooma 8:29).

Ilaah wuxuu ina siinayaa nolosha weligeed ah hadiyad bilaash ah, ma aha inaynu wanagsanayno laakiin waa mid wanaagsan oo naxariis badan.Si aad internetka ugu akhrido Kitaabka Quduuska ah:
Riix Halkan


Ka dhageyso Kitaabka Quduuska ah online:
Riix Halkan


Masz pytania?:
Riix Halkan

Khaladaadka Turjumaada ama faallooyinka: Nala soo xiriir

Mareegahayaga kale:
Imtixaanka badbaadada: (Ingiriisi) SalvationCheck.org
Sida loogu diyaar garoobo dhamaadka wakhtiyada: (Ingiriisi) EndTimeLiving.org

Somali
© 2024 Jannada Gal